Η Εθνική Κωφών αντιμετωπίζει την Εθνική Τουρκία

2019 @ European Deaf Football Championship 2019