Αίτηση Εθελοντή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή 16 εθνικών ομάδων ανδρών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμ

Ιούνιος 2nd, 2019
2Η ΜΕΡΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ηράκλειο Κρήτης , 03/06/2019

Ιούνιος 3rd, 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/05/2019

Μάιος 15th, 2019

2019 @ European Deaf Football Championship 2019