ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ

DAY 10

2(2) 2(4)

 

 

NO ΙΤΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ NO
1 PERILLI , DAVIDE – GK OATEN , MATTHEW 3
3 BRUNETTINI , ALESSIO MCCARTHY , PAUL ROSS 5
4 CICERO , SIMONE CASEY , RYLAN 7
5 RANNO , SALVATORE CLARKE , JAMES 9
6 DI BIASE , FRANCESCO SWIFT , PHILIP 10
7 ZOLLO , GIORGIO SAMMS , RYMEL 12
9 ABBATE , DAVIDE SMITH , ALEX – GK 13
13 SCARPINO , FRANCESCO WILLIS , JACOB 14
16 GANDOLFO , SIMONE KING , GINO 15
17 CAPPATO , STEFANO ROLLS , WILLIAM 19
18 REZZA , GIANLUCA WOOD , DAMIEN 20
2 BONGIORNI , TOMMASO BOYLE , THOMAS – GK 1
8 BRAGAGLIA , STEFANO BOORMAN , HARRY 2
11 CIGNA , LUIGI WALLER , DANIEL 4
12 FABBRI , MARCO – GK WYLDE , JOSEPH 6
14 GUZZARDI , ANTONINO DOWN , BYRON 8
15 DI BIASE , LUCIO JACKSON , THOMAS 11
CROSS , DYLAN 16
MANOOCHEHRI , OLIVER 17
WHEELER , MATTHEW 18
JOBE , ABDOURAHMAN 21
MCLEAN , ELLIS 22
HOBSON , TOMMY – GK 23

ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ

2019 @ European Deaf Football Championship 2019