Περιφέρεια Κρήτης το EURO DEAF 2019

2019 @ European Deaf Football Championship 2019