Θρίαμβος πρόκρισης για Εθνική Κωφών

2019 @ European Deaf Football Championship 2019